توصیه‌ام این است که به اروپایی‌ها هم اعتماد نکنید

موضوعات : عمومی, سیاسی

در مورد آمریکا مکرّر گفتم که من اعتمادی به اینها ندارم. به اینها اعتماد نکنید؛ از اوّل بایستی این غیر قابل اعتماد بودن را تشخیص میدادند و حرکت میکردند. امروز هم دارم راجع به اروپا میگویم «غیر قابل اعتمادند»؛

ادامه مطلب