مردم، از توصیه‌ها و دستورالعمل‌های مجموعه‌های مسئول تخطّی نکنند...

موضوعات : عمومی, سیاسی

از خدای متعال بخواهیم. بنده خیلی هم امیدوار هستم بخصوص به دل پاک و صاف جوانها، و عناصر مؤمن و متّقی و پرهیزگار که اینها واقعاً میتوانند با دعای خودشان بلاهای بزرگ را دفع کنند...

  • 41
  • 0
ادامه مطلب

فریب خوردگان

موضوعات : عمومی, سیاسی

  آن فریب‌خوردگانی که یک روزی فریاد زدند «نه غزّه، نه لبنان»، آنها نه فقط جانشان را فدای ایران نکردند، حتّی حاضر نشدند راحتی خودشان و منافع خودشان را هم در راه کشور فدا کنند...

  • 58
  • 0
ادامه مطلب

هدف اصلی و نهایی ایران بود

موضوعات : عمومی, سیاسی

آنها میخواستند از این طریق، امنیّت ما را، مرزهای ما را، شهرهای ما را، خانواده‌های ما را دچار ناامنی و تشویش بکنند؛ اینها متوقّف شدند به کمک همین جوانان مؤمن و عزیزی که رفتند و این تلاش بزرگ را انجام دادند.

 

ادامه مطلب