ﺍﯾﻦ ﻫﻢ می گذرد

موضوعات : عمومی, گوناگون

ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ کفش های ﮔﺮﺍﻧﻘﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﯿﺮﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ گریه می کرد،به این نوشته خیره شده بود،ﺍﯾﻦ ﻫﻢ می گذرد


ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ کفش های ﮔﺮﺍﻧﻘﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﯿﺮﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ گریه می کرد، ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺷﺪﻡ ﻭﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ: ﺍﯾﻦ ﻫﻢ می گذرد

ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺧﻂ منه. ﭼﻨﺪﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﯿﺰﻡ می فروختم و ﺣﺎلا ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ. ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ: ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ : ﺁﻣﺪه اﻡ ﺗﺎ ﺑﺎﺯ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ می گذرد...

یاد این بیت زیبا افتادم :

گر به دولت برسی، مست نگردی مردی،

گربه ذلت برسی، پست نگردی مردی .

اهل عالم همه بازیچه دست هوسند ،

گر تو بازیچه این دست نگردی مردیکپی
لینک اشتراک گذاری

  • 46
  • 0